Třetí generace

Zasloužím si lepší život aneb Moudra z Kroku

Formou osobních výroků a objevů nám představuje úsilí lidí, které hluboce zasáhla závislost a rozbila jejich životy a jejich rodiny.
Kniha je jejich cesta za světlem, za abstinencí.
Knížka překvapí a zasáhne každého, kdo měl to štěstí, že ho závislost nepotkala.